Ferie 2019

Ogłaszamy nabór na zajęcia „Ferie z lotnictwem” realizowane w Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie

Temat 1: Świat Archimedesa, dlaczego balon lata?
Termin: 16 luty 2019 r. godz. 16.00

Zagadnienia:
– prawo Archimedesa – łatwy opis zagadnienia, doświadczenia fizyczne
– co pływa, co tonie? co spada, co lata? – przykłady urządzeń, które pływają mimo ogromnej masy
– balon modelarski na ogrzane powietrze – charakterystyka, budowa, metoda wykonania, start balonu przy użyciu opalarki

Czas: 60 minut
Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna
Ograniczona liczba uczestników: 15 osób (obecność rodziców i opiekunów mile widziana).
Opłata: 15 zł/os.

Temat 2: Aero-zabawa!
Termin: 23 luty 2019 r. godz. 16.00

Zagadnienia:
– ruch powietrza i jego skutki
– prawo Bernoulliego – prosty opis teoretyczny
– doświadczenia fizyczne związane z ruchem powietrza: lewitujący balon, dmuchany rękaw, poduszkowiec i wiele innych…
– co to jest skrzydło?
– ciekawostki na temat samolotu Su-22

Czas: 60 minut
Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna
Ograniczona liczba uczestników: 15 osób (obecność rodziców i opiekunów mile widziana).
Opłata: 15 zł/os.

Zajęcia Modelarskie w czasie ferii w Muzeum Techniki i Militariów

Termin: 16 luty; godz. 15.00
Termin: 23 luty; godz. 15.00

Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna
Ograniczona liczba uczestników: 8 osób (obecność rodziców i opiekunów mile widziana).
Opłata: 20 zł/os. (opłata zawiera materiały modelarskie potrzebne do zbudowania prostego modelu).

Tematyka zajęć zamawianych przygotowana dla placówek publicznych

Temat 1: Magia na skrzydłach

– wykład popularnonaukowy o tematyce: krótka historia szybownictwa, profil lotniczy, budowa
skrzydła samolotu, budowa samolotu – prosty opis, materiały modelarskie, techniki
modelarskie doświadczenia fizyczne zwarte w wykładzie: spadek swobodny ciał stałych, występowanie
siły oporu powietrza, doświadczenie Bernoulliego (lewitujący balon, dmuchany rękaw i inne..),
mały tunel aerodynamiczny, prezentacja powstawania siły nośnej na skrzydle.
– zajęcia praktyczne: samoloty z papieru robione w oparciu o nasze szablony (samoloty nie są
trudne, dobrze latają), krótkie zajęcia modelarskie podczas, których każdy uczestnik złoży
własny samolot puszczany z ręki, zbudowany z balsy i depronu (samoloty składane bez użycia kleju).

Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe, podczas zajęć można zrobić dwie przerwy.
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena: 300/350 zł brutto (w cenę wliczone są wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, cena uzależniona jest od odległości od miasta Rzeszów).

Temat 2: Polskie lotnictwo cywilne i bojowe
– wykład popularnonaukowy o historii polskiego lotnictwa zawierający informacje o polskich pilotach,
lotnikach, konstruktorach i polskich statkach powietrznych. Przybliżamy sylwetki takich osób jak
Tadeusz Góra, Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Rogalski,
Tadeusz Sołtyk, Wacław Nycz.
Podczas wykładu prezentujemy oryginalne mundury lotnicze używane w polskich siłach zbrojnych,
oporządzenie służb mundurowych i lotnicze przyrządy używane w celach nawigowania.

– zajęcia praktyczne (uczestnicy dzieleni są na grupy)
– budowa oraz zasada działania kompasu i busoli
– czytanie mapy
– wyznaczanie kierunku północnego przy użyciu zegarka ze wskazówkami
– wyznaczenie azymutu
– zabawa krótkofalówkami

Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe, podczas zajęć można zrobić dwie przerwy.
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena: 300/350 zł brutto (w cenę wliczone są wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, cena uzależniona jest od odległości od miasta Rzeszów).

Temat 3: Odlotowa nauka przez doświadczenia
– wykład zawierający ciekawostki ze świata nauki i prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetki
wielkich odkrywców takich jak: Archimedes, Newton, Einstein, Bernoulli. W trakcie wykładu
wykonujemy doświadczenia fizyczne i chemiczne m.in. unoszenie się ciał stałych na wodzie
i w powietrzu (w tym balon na ogrzane powietrze), rozszerzalność temperaturowa ciał stałych,
silnik Stierling’a, zjawisko odrzutu, energia potencjalna i kinetyczna, dźwięk jako faja mechaniczna.
– praca własna: po wykładzie młodzież może samodzielnie wykonać wymienione doświadczenia przy
obecności prowadzącego – pracownika Aeromentors.

Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, podczas zajęć można zrobić dwie przerwy.
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena: 200/250 zł brutto (w cenę wliczone są wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, cena uzależniona jest od odległości od miasta Rzeszów).

Temat 4: Mini modelarnia
Zajęcia praktyczne: budowanie samolotu puszczanego z ręki. Samolot wykonywany jest przez każdego
uczestnika zajęć w oparciu o instrukcję i pomoc prowadzącego. Podczas zajęć uczestnicy wycinają
niektóre elementy ucząc się przy tym pracy manualnej. Model składa się z elementów wykonanych
z materiałów modelarskich: balsa, depron, elementy łączone są za pomocą kleju modelarskiego
cyjanoakrylowego oraz kleju introligatorskiego. Przez lotem każdy samolot jest wyważany, tak by
poprawnie latał. Gotowe modele uczestnicy zajęć otrzymują na własność.

Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe, podczas zajęć można zrobić dwie przerwy.
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena: 300/350 zł brutto (w cenę wliczone są wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, cena uzależniona jest od odległości od miasta Rzeszów).

Kontakt i rezerwacja zajęć:
tel. 793 792 418
e-mail. jakub.ryba@aeromentors.pl