KOREPETYCJE Z MATEMATYKI I FIZYKI

Oferujemy zajęcia korepetytorskie przewidziane dla trzech grup młodzieży szkolnej:
1. Młodzież z klas 6 – 8 szkoły podstawowej
Spotkania początkowo przybierają formę zabawy, urozmaicone są poprzez prezentację
ciekawych doświadczeń fizycznych i chemicznych, by zainspirować ucznia do nauki.
Z czasem spotkania stają coraz bardziej merytoryczne czego efektem jest większy przekaz
wiedzy. Zajęcia przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.
2. Młodzież uczęszczająca do szkół średnich
Korepetycje bazują na wiedzy zdobywanej w szkole, lecz ich zakres jest szerszy, tak by uczeń
zdobywał wiedzę w sposób kompleksowy i uporządkowany. Wymagamy od każdego ucznia
prowadzenia zeszytu z notatkami i samodzielnej pracy domowej. Dbamy o to, by efekty nauki miały
swoje odzwierciedlenie w wysokich ocenach zdobywanych w szkole. Korepetycje
przygotowują finalnie do matury z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
3. Maturzyści przestępujący w danym roku do egzaminu dojrzałości
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki lub/i fizyki. Kurs trwa minimum
6 miesięcy, intensywność spotkań zależy od początkowego przygotowania i predyspozycji
ucznia.

Wycena zajęć:
Zajęcia stacjonarne: 40 zł/godz. (60 minut) – zajęcia odbywają się w Rzeszowie na
ul. Jagiellońskiej 5
Zajęcia z dojazdem do domu ucznia: 50 zł/godz. (60 minut)

Na swoich zajęciach wymagamy zaangażowania, lubimy punktualność i wysoką kulturę osobistą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.